Handelsbetingelser

1. Generel information

1.1 Tabtimize ApS, centralt virksomhedsregister nr. 38 97 55 79, har etableret en online markedsplads kaldet Prompt Trade (herefter ”Selskabet”), til køb og salg af prompts til kunstig intelligens værktøjer (herefter benævnt ”Ydelsen” eller variationer heraf). Selskabet giver mulighed for at personer kan sælge deres egne prompts på markedspladsen (herefter benævnt ”Sælger” eller variationer heraf) til personer- og virksomheder (herefter ”Kunden”).
1.2 Når du som Kunden kontraherer med Selskabet og eller Sælger, i relation til Ydelsen, erklærer Kunden udtrykkeligt, at den har læst, forstået og accepteret disse betingelser og har juridisk bemyndigelse til at binde den juridiske enhed, som Kunden repræsenterer, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne.
1.3 Såfremt enkelte vilkår i en konkret aftale fraviger nærværende betingelser, finder de resterende betingelser til stadighed anvendelse.

2. Refusionspolitik

2.1 Selskabets mål er at sikre kundetilfredshed med de Ydelser, der er købt fra vores markedsplads.
2.2 Refusioner vil udelukkende blive givet i tilfælde, hvor prompten ikke fungerer som beskrevet. For at være berettiget til en refusion skal du indsende en anmodning inden for 24 timer efter dit køb, med en klar forklaring og beviser for, at prompten ikke fungerer som beskrevet.
2.3 Når Selskabet har gennemgået din anmodning, vil de efter eget skøn afgøre, om dit krav er gyldigt og, hvis dette er tilfældet, udstede en refusion. Refusioner vil blive behandlet inden for 5-10 arbejdsdage efter modtagelse af din anmodning.

3. Immaterialret

3.1 Alle Ydelser, der er tilgængelige på Selskabets markedsplads, er den intellektuelle ejendom af deres respektive skabere (Heraf enten Sælger eller Selskabet).
3.2 Køber anerkender, at den ikke erhverver nogen ejendomsrettigheder til Ydelserne ved at købe eller brug.
3.3 Køber er ansvarlig for at sikre, at dens brug af Ydelserne ikke krænker tredjeparts ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder.

4. Brugspolitik

4.1 Når Kunden køber en Ydelse fra Selskabets markedsplads, får Kunden en ikke-eksklusiv, global og evig licens til at bruge Ydelsen til ethvert formål, med følgende undtagelser:

4.2 Kunden må ikke bruge Ydelsen til skadelige, ulovlige eller ondsindede aktiviteter.
4.3 Kunden må ikke direkte videresælge, redistribuere eller overføre Ydelsen uden skriftligt samtykke fra Ydelsens skaber (både Selskabet og Sælger).
4.4 Selskabet forbeholder sig retten til at opsige din licens til at bruge en prompt, hvis du overtræder disse brugsbegrænsninger.

5. Ansvar

5.1 Selskabets markedsplads leveres “som den er” og uden nogen garantier, udtrykkelige eller underforståede.
5.2 Under ingen omstændigheder skal selskabet være ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af Kundens eller Sælgers brug af Selskabets markedsplads eller nogen Ydelser købt gennem Selskabets markedsplads. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tab af data, profit eller forretningsafbrydelse, selvom selskabet er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

6. Forbud mod web scraping

6.1 Det er strengt forbudt fra at bruge automatiserede værktøjer, herunder men ikke begrænset til web crawlers, scrapers eller bots, til at få adgang til, skrabe, kopiere eller overvåge nogen del af Selskabets markedsplads, dens indhold eller nogen Ydelser tilgængelige på webstedet.
6.2 Uautoriseret brug af automatiserede værktøjer på Selskabets hjemmeside kan resultere i retslige skridt, herunder men ikke begrænset til ophævelse af enhver adgang til Selskabets tjenester, samt krav om erstatning og andre retsmidler i henhold til gældende lovgivning.

7. Manipulation af søgeresultater

7.1 Selskabet forbyder strengt forsøg på at manipulere søgeresultater på vores markedsplads. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at oprette flere konti, indsende falske anmeldelser eller deltage i andre aktiviteter, der har til formål kunstigt at oppuste rangeringerne eller synligheden af specifikke Ydelser.
7.2 Hvis Selskabet efter eget skøn bestemmer, at Sælger eller Kunden har deltaget i sådanne aktiviteter, forbeholder Selskabet sig retten til at suspendere eller opsige Sælgers eller Kundens konto uden forudgående varsel og træffe andre passende foranstaltninger, herunder retslige skridt, for at beskytte vores markedsplads’ integritet.

8. Brugerindhold og opførsel

8.1 Brugere (både Kunden og Sælger) af Selskabets markedsplads kan have mulighed for at oprette, uploade eller dele indhold, såsom anmeldelser, kommentarer eller andet materiale. Ved at indsende/uploade indhold på Selskabets markedsplads garanterer Brugeren, at den har de nødvendige rettigheder til at gøre det, og at indholdet ikke krænker tredjepartsrettigheder.
8.2 Brugeren (både Kunden og Sælger) er alene ansvarlig for det indhold, den indsender, og konsekvenserne af at dele det.
8.3 Brugeren (både Kunden og Sælger) accepterer hermed også, at den ikke vil deltage i aktiviteter på Selskabets markedsplads, der er skadelige, chikanerende, stødende eller på anden måde krænker andres rettigheder.
8.4 Selskabet forbeholder sig retten til at fjerne ethvert indhold eller suspendere eller opsige konti for brugere, der overtræder disse retningslinjer, efter eget skøn og uden forudgående varsel.

9. Ansvarsfraskrivelse for garantier

9.1 Selskabets markedsplads, dens indhold og de Ydelser, der er tilgængelige til køb, leveres “som de er” og uden nogen garantier, udtrykkelige eller underforståede.
9.2 Selskabet fraskriver sig alle garantier, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.
9.3 Selskabet garanterer ikke, at Ydelserne vil opfylde dine krav eller at deres kvalitet, nøjagtighed eller ydeevne vil være fejlfri eller vil virke uafbrudt.

10. Datasikkerhed og -håndtering

10.1. Selskabet forpligter sig til at behandle Kundens og Sælgers data fortroligt og med diskretion.
10.2. Selskabet handler alene efter instruks fra Kunden og Sælger i relation til håndtering af dennes data. Selskabet forpligter sig i denne forbindelse til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
10.3. Selskabet forpligter sig til at beholde Kundens og Sælgers Ydelser som backup i 30 dage, hvorefter filerne slettes.

11. Ændring af vilkår

11.1 Selskabet forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår for tjenesten til enhver tid uden forudgående varsel.
11.2 Det er Kundens og Sælgers ansvar at gennemgå disse vilkår regelmæssigt for at sikre, at de er opmærksom på eventuelle ændringer. Dens fortsatte brug af vores markedsplads udgør dens accept af de ændrede vilkår for tjenesten.